Obrasci za evidentiranje novih članova i aktivnosti članova Društva

Na redovnom sastanku PSD “Poštar” je u cilju kvalitetnijeg ispunjavanja obaveza prema savezima, doneta odluka da svaki član, vodič ili vođa puta, treba da najavi, najkasnije u utorak na redovom sastanku Društva, da planira odlazak na akciju.

Popunjene izveštaje sa akcija (“Izveštaj sa akcije“, “Finansijski izveštaj vođe puta za UO” i “Finansijski izveštaj sa akcije za blagajnu“) je potrebno dostaviti Načelniku za akcije PSD “Poštar” najkasnije 14 dana po povratku sa akcije.

Navedeni izveštaji su neophodni kako bi bili razmatrani na sastanku, a zatim i uvršteni u statistiku i hronologiju aktivnosti članova. Na osnovu ovih podataka PSD “Poštar” će biti u mogućnosti da kvalitetnije ispunjava obaveze prema Planinarskom savezu Srbije, Planinarskom savezu Vojvodine i Novosadskom planinarskom savezu, kao i Sportskom savezima Novog Sada i Vojvodine prilikom apliciranja na projektima i konkursima.

Pored obrazaca za navedene izveštaje, na ovom mestu možete preuzeti i pristupnicu za nove članove. Podaci sa pristupnice će se koristiti za popunjavanje evidencionih kartona za Planinarski savez Srbije u cilju formiranja kompletne slike o članovima PSD “Poštar”.

Plan rada, prava i obaveze članova su navedeni na četvrtoj stranici Kalendara akcija PSD “Poštar” za 2020. godinu, koji možete pronaći na ovde.

 

Preuzmite obasce klikom na odgovarajuće dugme:

Upravni odbor PSD „Poštar“ Novi Sad