ZAPISNIK

Upravni odbor SU PSD „Poštar“ Novi SAD, na 3. Sednici, održanoj 19.03.2020.godine, u sastavu Zdenka Kasper, Magdalena Seleši, Duško Kosjer i Katarina Paljić, doneo je

ODLUKU

U skladu sa odlukama Ministarstva omadine i sporta i Planinarskog saveza Srbije od 19.05.2020. godine ponovo se pokreću sve aktivnosti SU PSD „Poštar“, uz sve preporučene mere bezbednosti.

Novi Sad, 19.05.2020.

Predsednik
Zdenka Kasper