Akcija obilaska Fruškogorske transverzale na Poštarev način je počela 23.03.2024. pod vođstvom Zvonka Molnara, i Siniše Petrova kao organizatora akcije.
U tabeli u prilogu (može da se uveča klikom) će nakon svake naredne akcije biti ažurirani svi učesnici sa overenim KT, kao i sa prikazom ranije overenih KT, u akciji koja je bila 2022. godine (u tabeli ozačeno sa “!22!”).

Poslednji put osveženo 30.06.2024.