Fruška gora, 07.06.2020.

Pešačenje “Rubenovim krugom”

Osvanulo je sunčano nedeljno jutro. Planinski prevoj Irtiški venac (471mnv) na Fruškoj gori. Mesto okupljanja bilo je kod Informativnog centra JP „Nacionalni park Fruška gora“. Grebenski put od Iriškog venca ka Zmajevcu je zatvoren za saobraćaj. U toku su radovi na rekonstrukciji saobraćajnice. Postavlja se novi, habajući sloj asfalta. Za pešake je dozvoljen prolaz.

U pozivnom pismu Katarine Paljić, sportskog vodiča Planinarskog saveza Srbije, objavljen je program memorijalnog pešačenja, u spomen na Rubena Dajča, preminulog člana Udruženja „ROTARY CLUB“ Novi Sad, odazvala se grupa od 35 učesnika i 4 člana PSD „Poštar“ iz Novog Sada. Učesnici su bili različite starosne dobi od osnovnovaca do onih koji su napunili sedamdeset i više godina.

Plan pešačenja bio je obilazak pešačke staze „Rubenov krug“ koja se proteže na južnoj padini od grebena Fruške gore prema Vrdniku od Iriškog venca ka Kozarnici i izvora „Vitino vrelo“ pa preko potoka Vidakovac ka „Penzionerskom“ izvoru i dalje prema meteo stanici na „Kraljevoj stolici“. Severne deonice staze su pored asfaltnog puta na grebenu Fruške gore od najzapadnije tačke je na u blizini „Kraljeve stolice“ do Iriškog venca, najistočnije tačke. Staza je u fazi projektovanja.

Start je bio u 10 časova kod nekadašnje bolnice za plućne bolesti na Iriškom vencu (474mnv). Prisutnima su se obratili Katarina Paljić i Borivoje Veljković, vodiči iz PSD „Poštar“ Npvi Sad. Ukratko su informisali učesnike kojom stazom ćemo pešačiti i koja mesta ćemo posetiti. Prva deonica pešačenja u dužini od jednog kilometra trasirana je „Crvenom stazom broj 16“ do vikendice kod izvora „Komarnica“ (371mnv). Izlazimo iz šume. Prelazimo preko malog proplanka na levoj obali potoka Vidakovac. Potok je presušio. Nastavljamo desnom obalom potoka Vidakovac ka grebenu Klanci.

Blago se penjemo ka severu, istočnom padinom kose Klanci koja se sa grebena Fruške gore pruža prema jugu. Planirana staza je u jednom delu zakrčena stablima koje je oluja oborila. Popevši se na Klance pešačimo ka jugu, pa niz zapadnu padinu kose Klanci silazimo do izvora „Vitino vrelo“ (348mnv). Izvor je posvećen svecima Kozmu i Damjanu. Prepešačili smo dodatnh oko 2 km.

Pauza za obrok i osveženje. Gospođa Ljubica Ruben nas časti „Rubenovim vinom“. Sa nama pešače i dve njihove ćerke. Posle polučasovne pauze nastavili smo dalje potočnom dolinom do najjužnije tačke (319mnv) na izabranoj trasi i ubrzo krećemo blago uzbrdo ka potoku Jermuš.

Dolazimo do ušća „Penzionerskog“ potoka u potok Jermuš. Prelazimo preko potoka uz komentar da na ovom mestu treba napraviti brvno sa rukohvatom. Posetioci će ubuduće moći bezbedanije da prelaze preko.

Nastavljamo dalje uzbrdo ka „Penzionerskom“ izvoru, deonicom staze broj 28 koja je obeležena „Knafelčovom“ oznakom.

Posle prepešačenih dodatnih 1,4 km stižemo na raskrsnicu planinarskih staza u čijoj blizini (desetak metara prema jugu) je „Penzionerski“ izvor (401 mnv).

Kratka pauza za dogovor o skraćenju staze zbog isticanja vremena
planiranog za današnje pešačenje.

Odustajemo od dela trase koja prati stazu „Fruškogorske transverzale“ ka meteo stanici „Kraljeva stolica“.

Nastavljamo stazom broj 28 ka grebenu Fruške gore i dalje prema Iriškom vencu. Prepešačili smo još 1 km i stigli do izletišta „Naša livada“ (466mnv) pored asfaltnog puta. Posle kratkog odmora nastavili smo dalje grebenom.

Stižemo do raskrsnice asfaltnog puta koji se odvaja sa grebena ka koti 503 mnv („Ledinačka kapija“) prema severu ka Popovici. Mi nastavljamo ka Iriškom vencu. Ubrzo stižemo do nekadašnje bolnice za plućne bolesti na Iriškom vencu odakle smo i startovali.

Prepešačili smo poslednji kilometar planirane trase za pešačku stazu „Rubenov krug“. Ovde je najistočnija tačka „Rubenovog kruga“

Pešačenje smo završili oko 14:30 časova kod INFORMATIVNOG CENTRA na Iriškom vencu. Prepešačili smo oko 7km.

Vodiči su se zahvalili učesnicima na saradnji i lepom druženju, a učesnici su istakli da su uživali obilazeći buduću pešačku stazu „Rubenov krug“ i pohvalili uspešno vođenje.

Doviđenja do nekog novog druženja.

Borivoje Veljković

Zborno mesto na Iriškom vencu
Radna skica sa trasiranja staze
Pre polaska na stazu Ljubica Dajč je pozdravila učesnike memorijalnog pešačenja
Vodiči su na startu upoznali učesnike sa planom pešačenja
Sa crvene staze broj 16 silazimo ka Kozarnici
Prošli smo Kozarnicu pa preko proplanka nailazimo na potok Vidakovac
Popeli smo se na kosu Klanci i nastavili ka izvoru "Vitino vrelo"
Stigli smo do izvora "Vitino vrelo" koji je posvećen Svecima Kozmu i Damjanu
Pauza za obrok i osveženje na odmorištu kod izvora "Vitino vrelo"
Posle pauze kod izvora "Vitino vrelo" krenuli smo ka "penzionerskom" izvoru
Od "Penzionerskog" izvora nastavili smo stazom broj 28 ka grebenu Fruške gore
Izletište "Naša livada"

Snimili: Katarina Paljić, Ljubomir Paljić i Borivoje Veljković

Leave a Reply