PSD “Poštar” Vas poziva na trodnevnu akciju

Karancs – Medves nacionalni park u Mađarskoj

Nacionalni park Karancs-Medves zauzima 67 ha, na krajnjem severu Mađarske i velikim delom je uz Slovačku granicu. Najviši vrh je na 729m. Sastoji se od preko sto vulkanskih, bazaltnih stubova, među kojima su visoravni obrasle bukovim i hrastovim šumama, kao i jelama, uglavnom uz potoke. Na mestima gde su ranije iskrčene šume, raste gusta, lepa zelena trava, sa velikim brojem biljnih vrsta. Takođe je tu, uz druge insekte, najveći evropski insekt, buba jelenak sa dve tačke. Mnogo je markiranih staza, odmorišta, banja, zamkova.

POLAZAK: U petak, 24. aprila 2020. u 6:00 ispred lokomotive, kod Železničke stanice u Novom Sadu. Vozimo se autoputem preko Subotice, Horgoša, Budimpešte, uz neophodne pauze, do gradića Salgótarján, gde ćemo biti smešteni u srednjoškolskom internatu (kao i ranije do sada), u dvokrevetnim sobama. Kupatilo je zajedničko, ali samo za našu upotrebu. Stižemo u rano popodnevnim satima, pa ćemo posle smeštaja u sobe i neophodne pauze, poći na kraće pešačenje: Somoskő parking – Somoskő tvrđava – poučna staza – rudnik – Somoskő parking. Staza je kružna 5,5km, a visinska razlika je 160m. Povratak, večera, druženje.

Drugog dana, u subotu 25. aprila posle doručka, odlazak na planinarsku turu: Salgótarján, Szent István tér – Kálvária – Pipis-hegy – Cseverna-völgy – Karancs-nyereg – Kápolna-hegy 688m – Karancs-csúcs 727m – Somoskőújfalu železnička stanica. Dužina staze je oko 12km, visinska razlika 620m. Detalje staze mоžete videti na: https://turistautak.openstreetmap.hu/mentettutv-1578907660g4vh. Povratak u Salgótarján, ručak/večera, razgledanje grada.

U nedelju, 26. aprila nakon doručka, kraća planinarska tura: Eresztvény GEO Park info centar – Salgó tvrđava 623m – Kis-Salgó 572m – Salgóbánya am. Staza je dužine 4,3km sa visinskom razlikom 154m. Povratak u internat, pakovanje i polazak za Novi Sad. Uz neophodne pauze, kao i malo duže pauze kod Segedina (Auchan, Dekatlon), stižemo u večernjim satima.

ТRОŠКОVI: 5.000.00 dinara i 8.000 forinti, za troškove prevoza minibusom, za putarine u Srbiji i Mađarskoj, za 2 noćenja u dvokrevetnim sobama u internatu u Salgótarjánu, za ulaznice u Somoskő tvrđavu, za troškove mađarskih vodiča, za troškove vozača, za organizacione troškove, za najmanje 18 prijavljenih.

OPREMA: Prolećna.

HRANA: Iz ranca, ili u nekom od restorana.

VODIČI: Máte Rita i Jánkovics Béla

PRIJAVE: Samo sа uplatom akontacije 2.000,00 рrimа Magdalena Seleši (063/542 365). Ostali deo dinara do 15.04.2020, forinte u autobusu.

NAPOMENA: Obavezan pasoš, putno osiguranje za tri dana, overena zdravstvena knjižica i plani narska knjižica sa plaćenom članarinom za 2020.g. Svaki planinar nastupa na svoju odgovornost.

Pripremila: Magdalena Seleši