Na osnovu odredaba Statuta Sportskog udruženja PSD „Poštar“, Novi Sad i na osnovu prethodnih konsultacija i odluke Upravnog odbora Društva, od 06.02.2024 godine, sazivam Redovnu godišnju i Izbornu skupštinu Društva. Skupština će se održati u subotu, 17.02.2024. godine, sa početkom u 11 časova, u planinarskom domu „Zanatlija“ na Fruškoj gori.

Do doma možete doći sopstvenim prevozom ili autobusom broj 72 sa polaskom iz Novog Sada u 09:35 časova do Paragova, pa pešice 15 minuta do doma.

Za Skupštinu predlažem sledeći
DNEVNI RED

 1. Otvaranje sednice i pozdravljanje prisutnih,
 2. Izbor radnih tela; Radno predsedništvo, Verifikacionu komisiju, Izbornu komisiju, zapisničara i dva overača zapisnika,
 3. Izveštaj Verifikacione komisije,
 4. Radno predsedništvo predlaže Dnevni red – Usvajanje,
 5. Izveštaj Predsednika Društva o radu u 2023. godini i prethodne četiri godine,
 6. Tehnički izveštaj Koordinatora za planinarske akcije.
 7. Izveštaj Nadzornog odbora,
 8. Izveštaj Veća časti,
 9. Diskusija po podnetim izveštajima i njihovo usvajanje,
 10. Prezentacija Kalendara akcija – usvajanje,
 11. Finansijski plan za 2024. godinu – usvajanje,
 12. Članarina za 2024. godinu – usvajanje,

IZBORNA SKUPŠTINA

 1. Predlog kandidata i izbor Predsednika, Zamenika predsednika i članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Veća časti,
 2. Obraćanje izabranog predsednika,
 3. Donošenje odluke o licu ovlašćenom za zastupanje Društva koje će da podnese APR zahtev za promenu lica ovlašćenog za zastupanje i ovlašćenim potpisnicima naloga Banke (ili verifikacija),
 4. Dodela zahvalnica Društva pojedincima i organizacijama,
 5. Razno.

Nakon završetka Skupštine sledi druženje u domu „Zanatlija“. Pozivamo učesnike Skupštine da prilikom dolaska donesu, po svom izboru, ketering posluženje (slaniše i slatkiše) i neko piće po izboru. U Domu se može kupiti piće po povoljnim cenama.

Pozivamo predstavnike planinarskih saveza Srbije, Vojvodine i Novog Sada, kao i društava i klubova sa kojima sarađujemo da budu gosti na našoj Skupštini.

Dobrodošli.

 

Novi Sad, 06.02.2024.
Predsednik SU PSD „Poštar“, Novi Sad

Zdenka Kasper