Na Fruškoj gori u planinarskom domu „ZANATLIJA“, 17. 02. 2024. godine, održana je Skupština PSD „POŠTAR“ NOVI SAD na kojoj je usvojen

IZVEŠTAJ O RADU u 2023. godini

Planine, vrhovi i akcije na kojima su bili članovi PSD „Poštar“ Novi Sad u sezoni 2023. na osnovu podnetih tehničkih izveštaja

 1. Fruška gora, Novogodišnje pešačenje,
 2. Fruška gora, „Memorijal Ignjata Pavlasa“,
 3. Fruška gora, Svetosavsko pešačenje, sa PSD „STRAŽILOVO“ Sremski Karlovci i PSD „ZANATLIJA“ Novi Sad
 4. Fruška gora, 1. KOLO VTL “ŠIDSKI NOVOGODIŠNjI MARATON”,
 5. Fruška gora, Osmomartovski susret planinara PD „ZMAJEVAC“ Vrdnik,
 6. Fruška gora, „Deca i roditelji pešače zajedno“,
 7. Fruška gora, Osnovna planinarska obuka sa PSD „STRAŽILOVO“ Sremski Karlovci i PD „VILINA VODICA“ Bukovac
 8. Fruška gora, „Zapad – zapad“,
 9. Fruška gora, obnova markacija na stazama planinarskog maratona,
 10. Fruška gora, obeležavanje i opremanje putokazima i infopanoima proširene „MEMORIJALNE KRLETOVE STAZE“ sa Ogrankom „POŠTAR BEOČIN“ i PSD „ŽELEZNIČAR“ Novi Sad
 11. Fruška gora, „RUBENOV KRUG“ sa PD „CELTIS“ Sombor,
 12. Fruška gora, „DUNAVSKE ČAROLIJE“ SA psd „železničar“ Inđija
 13. Fruška gora, planinarski maraton sa PSD „ŽELEZNIČAR“ Novi Sad,
 14. Fruška gora, „UPOZNAJTE SVETU FRUŠKU GORU PEŠICE“ sa OPSK „PTT“ Beograd
 15. Fruška gora, Stražilovo sa HPD „BRŠLjAN JANKOVAC“ Osijek,
 16. Fruška gora, „Bukovački maraton“ sa PD „VILINA VODICA“ Bukovac
 17. Fruška gora, „MEMORIJALNA KRLETOVA STAZA“, Ogranak „POŠTAR_ BEOČIN
 18. Fruška gora, „Noćni planinarski marš u čast Dana oslobođenja Novog Sada“, sa PSD „ŽELEZNIČAR“ Novi Sad
 19. Fruška gora, „24. Zanatlijski planinarski put“ sa PSD „ZANATLIJA“ Novi Sad,
 20. Rtanj, Šiljak 1565 mnv, 40. “BOŽIĆNI USPON NA RTANj”, sa PSD „DRAGAN RADOSAVLjEVIĆ“ Zaječar
 21. Vršačke planine, Lisičija glava 590 mnv, Turska glava 402 mnv, 2. kolo VTL,
 22. Igman, pl. dom „Malo polje “70 G0DINA PSK „PRIJATELj PRIRODE“ Sarajevo
 23. Šar planina, Ceripašino 2450 mnv, sa HPD „ZAGREB MATICA“ iz Zagreba
 24. Baba, Pelister 2601 mnv, sa HPD „ZAGREB MATICA“ iz Zagreba
 25. Bistra, Mavrovo jezero na reci Radika,
 26. Galičica, Ohridsko jezero,
 27. Romanija, Veliki Lupoglav 1652 mnv,
 28. Obalama PALIĆKOG i LUDAŠKOG jezera, 3. kolo VTL,
 29. Radovanjska beda, Vrbica 227 mnv, 20. pohod „KARAĐORĐEVIM STOPAMA“ sa PD „VRBICA“ Velika Plana
 30. „Jegrička“ Zaštićeno područje prirode,“STAZAMA BRANKA SRNIĆA“
 31. Meček istočni – Mađarska,
 32. Papuk, Koprivnato brdo 860 mnv, Ivačka Glava 913 mnv, vrh Papuk 953 mnv – Međudruštvena saradnja PD „ZANATLIJA“ Osijek, PSD „Poštar“ Novi Sad
 33. Hum, vrh planine Hum 1280 mnv, 6.susret PTT planinara Balkana, domaćin na pl. domu „JEDINCI“, PSD „POŠTAR“ Zenica, PSD „PRIJATELj PRIRODE“ Sarajevo, PD „Poštar“ Tuzla, OPSD „PTT“ Beograd, PSD „POŠTAR“ Novi Sad i PD „Celtis“ Sombor
 34. Velebit, Veliki Zavižan 1676 mnv, sa PK „POBEDA“ Beograd,
 35. „Nera i Beušnica“ Nacionaln park – Rumunija,
 36. Olimp, kanjonom reke Enipeje, Prionia 1100 mnv,
 37. Kavkaz, vrh BAZARDUZU 4466 mnv – Azerbejdžan, sa PSK “POBEDA“ Beograd
 38. Olimp, Mitikas 2918 mnv, Skala 2866 mnv, Skolio 2912 mnv, Sv. Ilija 2788 mnv, sa PD „FRUŠKA GORA“ Novi Sad,
 39. Suvobor – Rajas sa PSD „POBEDA“ Beograd,
 40. Krndija, „Martinje“ sa HPD „VIDIM“ Kutjevo,
 41. Tara.
Planine i vrhovi na koje se popela Danijela Tešendić u sezoni novembar 2022. novembar 2023. godine za potrebe učešća u akciji NAJPLANINAR Planinarskog saveza Vojvodine.
Sa ovim rezultatom plasirala se na 6. mesto od 54 seniorki u PSV

Odlazeći na te akcije naši članovi boravili su u 11 država: Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Republika Srpska, Severna Makedonija, Grčka, Rumunija, Mađarska, Austrija, Slovačka, Španija i Azerbejdžan.

Međudruštveni saradnju ostvarili smo sa planinarskim društvima i klubovima:
 • PD VILINA VODICA iz Bukovca,
 • PSD STRAŽILOVO iz Sremskih Karlovaca,
 • PSD ŽELEZNIČAR iz Novog Sada,
 • PSD ZANATLIJA iz Novog Sada,
 • PD FRUŠKA GORA iz Novig Sada,
 • PSK POBEDA iz Beograda,
 • OPSK PTT iz Beograda,
 • PD CELTIS oz Sombora,
 • PSD PRIJATELJ PRIRODE iz Sarajeva,
 • PD POŠTAR iz Tuzle,
 • PSD POŠTAR iz Zenice,
 • HPD BRŠLJAN JANKOVAC iz Osijeka,
 • HPD ZAGREB MATICA ZAGREB iz Zagreba,
 • HPD ZANATLIJA iz Osijeka
 • PK “SIRIG” iz Siriga i
 • PD NAFTAŠ iz Novog Sada.
 
U našem Društvu registrovana su 4 sporetska vodiča PSS:

Katarina Paljić, Magdalena Seleši, Radojica Tabački i Borivoje Veljković i troje alpinista pripravnika koji su završili kurseve letnje i zimske tehnike penjanja: Danijela Tešendić, Marijana Dokić i Jovica Jovelić.

Aktivni su bili u 2023. godini markiranti članovi „Poštara“ na obnovi planinarskih markacija na Fruškoj gori: Siniša Petrov i Duško Kosjer, a na terenu pridružili su im se: dr Milan Breberina, Ilija Radić, Goran Andabak, Sonja Kokić Zdenka Kasper i Vera Kokić Ostojić.

Duško Kosjer bio je jedini naš član, aktivan učesnik, na takmičenju Vojvođanske treking lige.

Lidija Lalević i Danijela Maksimović učestvovale su (u otganizaciji PSD „Železničar“ Novi Sad) na najatraktivnijoj (po izboru Planinarskog saveza Srbije) planinarskoj akciji u 2023. godini „Kamino de Kompostelo“ u Španiji.

Danijela Tešendić je u 2023 godini uspela da se popenje na visoke vrhove planina u Austriji na Grosglokner 3798 mnv i Azerbejdžanu, Bzarduzu 4466 mnv,

Članovi PSD „Poštar“ Novi Sad bili su aktivni u radnim telima
– Planinarskog saveza Vrojvodine (PSV),
Siniša Petrov je predsednik Komisije za planinarske puteve PSV, a član je i Organizacionog odbora vojvođanske treking lige
– Planinarskog saveza Srbije. Borivoje Veljković je predsednik Veća časti PSS.

Povodom 70 godina postojanja i aktivnog rada PSD „PRIJATELj PRIRODE“ Sarajevo 2023. godine, dodelio je PSD „POŠTAR“ Novi Sad jubilarnu Zahvalnicu. Saradnja ova dva Planinarska društva datira od 1958.  godine kada su Sarajlije učestvovale na 5.Sletu planinara PTT Jugoslavije, koji su Novosađani organizovali na Fruškoj gori.

Za dobru međudruštvenu saradnju Borivoju Veljkoviću, dodeljena su priznanja povodom Jubilarnih godišnjica Planinarskih društava u 2023. godini:

 • Plaketa povodom 75 godina PSK „POBEDA“ Beograd,
 • Zahvalnica povodom 70 godina planinarskog doma „Čika Duško Jovanović“ na Rajcu“,
 • Zahvalnica povodom 20 godina PK „POVLEN“ Valjevo

 

Fruška gora, 17.februar 2024. Za vas pripremio Borivoje Veljković,
koordinator za planinarske aktivnosti PSD „Poštar“ Novi Sad

Borivoje Veljkovic

Vodič Planinarskog saveza Srbje i vrhunski sportista Srbije. Boravio na preko 130 planina, popeo se na 52 vrha preko 2000m. Član je "Poštara" od 1971. godine a u svom dugogodišnjem planinarskom stažu bio je i predsednik PSD "Poštar" Novi Sad (1983, 1992-95), predsednik Planinarskog saveza Novog Sada (1984-86) i predsednik Planinarskog saveza Srbije (2002-2009).