Izveštaj o radu u 2023. godini

Na Fruškoj gori u planinarskom domu „ZANATLIJA“, 17. 02. 2024. godine, održana je Skupština PSD „POŠTAR“ NOVI SAD na kojoj je usvojenIZVEŠTAJ O RADU u 2023. godiniPlanine, vrhovi i akcije…

Comments Off on Izveštaj o radu u 2023. godini