Krletova memorijalna staza

Ova staza je uređena i propisno obeležena na inicijativu Sonje i Vere Kokić, supruge i ćerke nedavno preminulog istaknutog planinarskog i društvenog aktiviste Svetozara Kokića - Krleta, uz učešće prijatelja…

Comments Off on Krletova memorijalna staza

Izveštaj o radu u 2023. godini

Na Fruškoj gori u planinarskom domu „ZANATLIJA“, 17. 02. 2024. godine, održana je Skupština PSD „POŠTAR“ NOVI SAD na kojoj je usvojenIZVEŠTAJ O RADU u 2023. godiniPlanine, vrhovi i akcije…

Comments Off on Izveštaj o radu u 2023. godini