Ponovno pokretanje planinarskih akcija

ZAPISNIKUpravni odbor SU PSD „Poštar“ Novi SAD, na 3. Sednici, održanoj 19.03.2020.godine, u sastavu Zdenka Kasper, Magdalena Seleši, Duško Kosjer i Katarina Paljić, doneo jeODLUKUU skladu sa odlukama Ministarstva omadine…

Comments Off on Ponovno pokretanje planinarskih akcija