Predlog plana aktivnosti PSD “Poštar” za 2021. godinu

Pripremljen je predlog plana aktivnosti PSD “Poštar” Novi Sad za 2021. godinu. Plan je pripremljen uz korišćenje Kalendara akcija Planinarskog saveza Srbije (PSS) i Planinarskog saveza Vojvodine (PSV) za 2021. godinu.

Takođe, u sklopu ovog plana aktivnosti možete pronaći i kalendar Vojvođanske treking lige (VTL) za 2021. godinu.  

Pozivamo članove da predlože akcije na koje bi želeli da idu, kako bih ih uvrstili u konačni Kalendar aktivnosti PSD “Poštar” za 2021. godinu. 

Vaše predloge možete slati na e-mail adresu Društva ili ih izložiti na redovnim sastancima.

PSD “Poštar” Novi Sad