Pešačenje “Rubenovim krugom”

Fruška gora, 07.06.2020.Pešačenje "Rubenovim krugom"Osvanulo je sunčano nedeljno jutro. Planinski prevoj Irtiški venac (471mnv) na Fruškoj gori. Mesto okupljanja bilo je kod Informativnog centra JP „Nacionalni park Fruška gora“. Grebenski…

0 Comments

Deca i roditelji pešače zajedno

PSD "Poštar" Vas poziva na akciju u okviru projekta: "Deca i roditelji pešače zajedno" Subota, 20.06.2020. godine Skup je na Iriškom vencu, na poljani kod kafea Arena, preko puta Info…

Comments Off on Deca i roditelji pešače zajedno

Ponovno pokretanje planinarskih akcija

ZAPISNIKUpravni odbor SU PSD „Poštar“ Novi SAD, na 3. Sednici, održanoj 19.03.2020.godine, u sastavu Zdenka Kasper, Magdalena Seleši, Duško Kosjer i Katarina Paljić, doneo jeODLUKUU skladu sa odlukama Ministarstva omadine…

Comments Off on Ponovno pokretanje planinarskih akcija