Biografija - Borivoje Veljković

Borivoje Veljković, rodjen je 01. septembra 1951. godine u Beogradu, od oca Vojislava (1910) i majke Nade (1918) oboje iz Vranja. Završio je srednju elektrotehničku školu (1970). Nastavio je obrazovanje iz rada. Prvu godinu više PTT škole u Beogradu završava u generaciji (1975/76). U toku 1978 godine na drugoj godini prekida studije.

Od 01.11.1970. godine radi u Pošti-Tehnička jedinica Novi Sad, kasnije Telekomu, do 31.12.2004. godine, posle 33 godine rada.

U generaciji 2000. godine položio je stručni ispit propisan za telegrafsko-telefonskog tehničara, pred Državnom komisijom, čime je stekao Ovlašćenje za projektovanje i gradjenje telekomunikacionih objekata. Od 2005.-2006. godine radi u Turističkoj agenciji „Elnostours“ Novi Sad. U okviru D.O.O. „VAMA“  osnovo je 2008.godine Ogranak, Turističku agenciju za posredovanje u turističkom poslovanje „VAMA TOURS“ Novi Sad. Od 2009 do 2011. zaposlen je u D.O.O. „VAMA“ ogranak „VAMA TOURS“ Novi Sad, odakle sa 40 godina radnog staža odlazi u penziju, 01.11.2011. Oženjen je suprugom Sladjanom (1955) sa kojom ima dvoje dece, Jelenu (1980) i Vojisava (1983).

Sa porodicom živi u Novom Sadu.

Bavio se novinarstvom u radničkim novinama: ” Omladinske PTT novine “, glavni i odgovorni urednik (1975 – 1981) i ” PTT Novine “, glavni i odgovorni urednik (1988). Bio dopisnik: ” PTT Novine ” (1971 – 1990) i ” PTT Biltena ” (1991 – 1995) u Novom Sadu i beogradskih redakcija: ” PTT Glasnik “, ” PTT Vesnik “, ” Planinarski glasnik ” i Revije ” Šume “. Do sada je objavio preko 400 tekstova iz oblasti planinarstva. Zajedno sa Ilijom Petrovićem objavio je knjigu ” Planinari o planinarenju – od Fruške gore do Mon Blana “, koja publikuje rad PSD ” Poštar ” Novi Sad od osnivanja 1955. do 1990. godine. Bio je član redakcije koja je uredila i objavila: ” Zbornik planinarskih društava PTT Jugoslavije ” (1986). Objavio brošuru Planinarski domovi Srbije i Crne gore u Planinarskom glasniku PS Srbije (1994/1996).Objavljen mu je do sada jedini planinarski katalog u Srbiji “Treking i turizam – Evropa i Balkan”, 2009. godine u autorskom izdanju.

U izdanju doo “Samarija” u Novom Sadu 2013.objavljuje knjigu-vodič “UPOZNAJTE SVETU FRUŠKU GORU PEŠICE”.

Redovno objavljuje priloge na stranicama sajta PSD “Poštar” Novi Sad.

Povremeni je dopisnik glasila PSV “Putnik” i PSS “Planinarski glasnik”.

Učestvovao je na konkursu (USAID/MercyCorps–theEXPERIENCEclub) turističke ponude: “Tri idealna dana u opštini Nova Varoš i Prijepolje” na kome Projekat “Put orla”, koji je uradio četvoročlani tim u kome je i Borivoje bio, zauzima 4. mesto od 12 projekata.

Član je Planinarskog saveza Jugoslavije / Srbije od 01. jula 1971. godine u PSD ” Poštar ” Novi Sad, neprekidno 47 godina. Vodič je III kategorije u Planinarskom savezu Srbije sa licencom broj 020, od 28.09.1997. godine. Licencirani je delegat PSS br.0002 od 2016/18. – 2019/22. godine i ERA vodič PSS br.137 (2017/2020)za koje je PSS izdao Uverenje broj 218od 24.05.2017. Markirant PSS sa SERTIFIKATOM od 29.10.2017 – Markirant instruktor br.4 Odlukom Upravnog odbora PSS od 02.07.2020.

Od tada svake godine redovno plaća članarinu, aktivan je vodič i u 2020. godini.

Zahvaljujući postignutim rezultatima u planinarskoj sportskoj grani (1972-2000) stekao je zvanje: Vrhunski sportista saveznog razreda, u rangu vrhunskih sportista Srbije 2001. godine isto zvanje potvrdio 2003. godine, usponom na najviši vrh Italije, Gran paradizo 4061m. Sportski savez Srbije izdao je Uverenje broj 06-231 od 18.07 2011..

Prema evidenciji koja se vodi u arhivi PSD ” Poštar ” Novi Sad, boravio je na više od 120 planinskih masiva u Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini / Republici Srpskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumuniji, Italiji, Francuskoj, Madjarskoj, Albaniji i Turskoj. Posetio je više od 235 planinarskih domova ( planinarske kuće i domovi, odmarališta i hoteli) i to: 66 u Sloveniji, 71 u Srbiji, 33 u BH Federaciji i Republici Srpskoj, 21 u Hrvatskoj, 16 u Makedoniji, 11 u Slovačkoj, 8 u Bugarskoj, 3 u Crnoj Gori, 3 u Grčkoj, 2 u Rumuniji, 2 u Francuskoj i Turskoj, 1 u Italiji i 1 u Poljskoj. Popeo se na više odo 52 vrha iznad 2000 metara, od kojih 28 preko 2500 metara nadmorske visine jedan preko 3000m i dva preko 4000m.

Najviši i najdraži usponi na vrhove planina su: U Italiji na Savojskim Alpima – Gran Paradizo 4061m, u Francuskoj na Mon Blanskom masivu – Dome du Goute 4304m, u Grčkoj više od 30 puta na vrhovima Olimpa (Mitikas 2917m i Skolio 2911m) i Monaškoj republici Svetoj gori Atos 2033m, u Bugarskoj: Na Rili Musala 2925m, na Pirinu Vihren 2914m, na Staroj planini (Balkan) Botev 2376m i na Vitoši Crni vrh 2290m, u Slovačkoj na Visokim Tatrama Gerlahovski štit 2655m, Risi 2503m, Krivanj 2494m, Slavkovski štit 2452m, u Poljskoj na Visokim Tatrama Risi 2499m, u Rumuniji na Južnim Karpatima u masivu Fagaraš Moldovjanu 2544m, u Sloveniji na Julijskim Alpima:Triglav 2864m i Jalovec 2645m, Kamniški Alpi Grintovec 2558m, Savinjski Alpi Raduha 2032m, Karavanke Veliki Stol 2236m, u Crnoj gori Bobotov kuk 2523m na Durmitoru, u Srbiji na Prokletijama DJerovica 2656m, na Šar planini Piribeg 2525m i LJuboten 2499m, na Staroj planini Midžor 2169m, na Kopaoniku Pančićev vrh 2017m, u Makedoniji na Korabu Golem Korab 2764m, na Šar planini Titov Vrh 2747m, na Jakupici Solunska glava 2540m, na Babi vrh Pelister 2601m, U BH Federaciji na Prenju Zelena glava 2103m, na Vranu Veliki vran 2074m, u Republici Srpskoj na Magliću vrh Maglić 2386m, u Hrvatskoj na Velebitu u Paklenici Veliki golić 1266m i Buljma 1559m, zatim Visočica 1619m, Bjelolasica 1533m i Samarske stijene 1302m, u Turskoj na Erdžias planini bezimeni vrh 3800m, na grebenu ugašenog vulkana u ekspediciji koju je vodio na Erdžijas dag (3917m).

Planinar Transverzalac 296/82. Prepešačio je 22 planinarske transverzale od koji pojedine više puta. Najduža i najdraža je Transverzala (Planinska pot) br.1 u Sloveniji, od Maribora preko Pohorja, Karavanki, Savinjskoh, Kamniških i Julijskih Alpi, Idrijskog i Tržaškog gorja i Nanosa do Ankarana, evidentiran je pod brojem 2642/18.09.1979.

Sa saradnicima organizovao je ili vodio: 39 Noćnih planinarskih marševa u čast Dana oslobodjenja Novog Sada od 1981, 30 Svetosavskih pešačenja od 1991, i 20 Pavlasovih memorijala od 2001. na Fruškoj gori

U 49-to godišnjem planinarskom stažu primio je sertifikate u vidu: Diploma, Pohvalnica, Zahvalnica, Priznanja i Povelja od: Planinarskih saveza Vojvodine (1974) i Planinarski savez Srbije (1978,1997,2004), planinarskog saveza Novog Sada (1986,1988,1989), Planinarski savez Republike Srpske Banja Luka (2008),  “Železničar” (1982,1986,1991), “Zanatlija” (2000), “Medicijar” (2001) i Poštar (1980,1991,2001,2011) iz Novog Sada, planinarskih društava PTT iz: Tuzle (1982), Maribora (1984), Skopja (1986), Sarajeva (1988), Titograda (1988), Niša ( 1989,1994) i Brčkog (1990), “Pobeda” iz BG (2003), “Dragan Radosavljević ” iz Zaječara (2005,2006), “Bršljan-Jankovac” iz Osijeka (2008,2010,2011), PSD “LJukten” Trstenik (diploma sa značkom “Volim Ljukten” 2018).

Nagradjivan bronzanim,srebrnim i zlatnim značkama i plaketama: Planinarskog saveza Novog Sada (Zlatna 1979). Planinarski savez Srbije (Zlatna 359/81, Plaketa 2001), Služba vodiča PSS (SREBRNA POVELJA vodiča 2018), Planinarski savez Jugoslavije (Srebrna 1635/81, i Zlatna 1924/85), Planinarsko smučarski savez Vojvodine (Zlatna 2004. i Plaketa PSV 2019).

Zlatnim značkama planinarskih društava PTT iz: Skopja (1978), Beograda (1979, 1984,1995), Novog Sada (1980, 1985, 1990, 2016), Niša (1989, Plaketa 1994), Sarajeva (Plaketa 1988) …

Osniva ogranke PSD ” Poštar ” iz Novog Sada: ” Mali planinari ” u Osnovnoj školi ” Jovan Dučić ” u Petrovaradinu (1992), pri preduzećima PTT i Telekom u Zrenjaninu (1995) i Somboru (2001) čiji članovi 2007. godine formiraju APK “CELTIS” Sombor, “INSTEL klub” (2000-2003), ” Planinarski kutak ELNOSTOURS ” (2004-2011), i PKC “Dunav” (2014) u Novi Sad,  

Pored priznanja i nagrada obavljao je o obavlja funkcije: U matičnom PSD ” Poštar ” Novi Sad predsednik u dva mandata ( 1983. i 1992 – 95), član je Upravnog odbora i načelnik za akcije u mandatu 2014/2019, podpredsednik u mandatu 2020/2023.

Predsednik Saveza planinarskih društava grada Novog Sada (1984/86) i član Upravnog odbora Novosadskog planinarskog saveza (2018/21).

Podpredsednik Planinarskog saveza Srbije (1994/97 i 1998/2001), predsednik Planinarskog saveza Srbije (2002/05 i 2006/09), član je Izdavačkog saveta PSS u mandatu 2013/17, član Komisije za planinarske terene PSS (2017/20), član Načelništva Službe vodiča PSS (2019/22),

U Planinarskom savezu Vojvodine od 2017/21 godine predsednik je Komisije za planinarske puteve.

Uradio je projekat “PEŠAČENJEM DO ZDRAVLJA” za obeležavanje 14 tradicionalnih pešačkih staza na Fruškoj gori povodom konkursa “NIS Srbija” – “ZAJEDNICI ZAJEDNO 2016”. Projekat je ušao u uži izbor za sufinansiranje, ali ne i u konačni. Projekat je preradjen prema sadržaju knjige-vodiča “UPOZNAJTE SVETU FRUŠKU GORU PEŠICE“ za obeležavanje, uredjenje i opremanje 28 tradicionalnih planinarskih staza na Fruškoj gori koji i aktuelan je sve dok ne pronadjemo finansijska sredstva za realizaciju na terenu.

Kao vodič iz PSD “Poštar” Novi Sad organizuje i vodi treking ture po planinama Balkana ( Grčka, Bugarska, Makedonija, Albanija, Turska, Crna Gora i Srbija ), sa grupama planinara iz Hrvatske, u organizaciji HPD “Bršljan Jankovac” iz Osijeka (2008 – 2019)) i iz Slovenije (u organizaciji PD “Lisca” iz Sevnice (2011. i 2015) i PD “Nova Gorica” iz Nove Gorice (2014).

Novi Sad, 25.07.2020. godine

Predsednik, Zdenka Kasper s.r

Zdenka Kasper

Član PSD "Poštar" od 2018. Radila kao novinar "PTT Glasnika" u JP PTT saobraćaja "Srbija" i uređivala "Bilten" RJ poštanskog saobraćaja Novi Sad. Iako, iz privatnih razloga, ranije nije učestvovala u planinarskim akcijama dugo godina (uglavnom preko Bore Veljkovića) pratila aktivnosti planinara "Poštara", pisala i objavljivala tekstove i fotografije.