Prva zajednička akcija PSD “Poštar” i PD “Fruška gora” iz Novog Sada organizovana je u subotu, 05.10.2019. godine.

Autobusom na liniji 9A, koji je u 08:43 časova krenuo sa Novog naselja za Petrovaradin/Alibegovac, dovezli smo se do okretnice na regionalnom putu Petrovaradin – Iriški venac, kod odvajanja puta ka Novom Sadu (tunel pa most “Slobode” preko Dunava). Vratili smo se prema Petrovaradinu par stotina metara do odvajanja puta ka Karagači i Širinama.

Oko 09:30 časova usledilo je upoznavanje učesnika sa planiranim programom i start. Planirani program obuhvatao je obilazak planinarskih staza po projektu „UPOZNAJTE SVETU FRUŠKU GORU PEŠICE“ i to:

Od Petrovaradina deonicom trasirane Plave staze broj 24 od poslednje autobuske stanice gradskog autobusa na liniji 9A (Novo naselje – Petrovaradin / Alibegovac) i obeležene deonice Zelene staze broj 6 od Astala preko Glavice i planinarskog doma “Zanatlija” do Paragova.

U toku pešačenja učesnici su učestvovali u pokaznim vežbama praktične nastave iz oblasti planinarske orijentacije i GPS navigacije. Na čelu kolone bio je Siniša Petrov, a na začelju Živko Pilipović.

Siniša je zainteresovanim učesnicima objašnjavao korišćenje GPS uređaja i kako da prate generisan trek duž staze kojom smo se kretali. Uz njega su bili Milan Breberina, Đorđe Veselinov, Vladimir Kandić, Šahrdad Šarabiani i Ivan Živanović. Uočavanjem objekata na terenu ažurirali su vejpointe (topografske znake) na učitanoj trasi.

Oko mene bili su učesnici koji su želeli da nauče osnove planinarske orijentacije uz planinarsko-turističku, topografsku kartu i kompas. Meni je pomagao Cvetin Ristanović, doajen planinarske orijentacije i orijentiringa u PSD „Poštar“, autor brošure o osnovama planinarske orijentacije u izdanju matičnog Društva. Pažljivo su pojedinci pratili naša uputstva i objašnjenja. Kako se oseverava karta i koji nam sve podaci omogućavaju da pratimo sever u toku kretanja i pronalaženja stajne tačke.
Prepoznavali smo objekte na terenu prema simbolima na planinarsko – turističkoj karti 1:30000 i topografskoj karti 1:25000.

Upoređivali smo dužine predstavljene na karti sa planiranom trasom koju treba da prepešačimo do sledećeg topografskog znaka, izvora, raskrsnice ili spomenika.
Kretali smo se desnom obalom Rokovog potoka do privatnog ribnjaka pa onda na istok serpentinama ka izvoru. Sledeći objekat duž staze je spomenik graditeljima puta u vreme Prvog svetskog rata. Staza nas je dalje vodila ka napuštenim „NAVIP“-ovim vinogradima, na Širine. Na planinarsko-turističkoj mapi objekat magacina-vinarije obeležen je vinskom čašom, dok je na topografskoj karti ucrtan crni pravougaonik odgovarajućih dimenzija.

Lako su mogli da prepoznaju na osnovu izohipsi kada ćemo da se penjemo, a kada da silazimo padinama do određene tačke. Oko podne bili smo u vinogradu.
Upitao sam ih: Da li znate na kojoj strani sveta se ovog momenta nalazi sunce? Nisu znali. Na Balkanu u podne je sunce na jugu. Glasio je odgovor. Sa ovog severnog poprečnog grebena (kose), u odnosu na glavno bilo, greben Fruške gore, idealno su se videli TV toranj, Spomenik na Iriškom vencu i meteo stanica na Kraljevoj stolici.
Idealna situacija za objašnjenje, kako se određuje stajna tačka pomoću triangulacije, na bilo kom terenu uočavanjem orijentira sa karte na terenu.

Nastavili smo kroz vinograd ka Popradinama. Neposredno po ulasku u šumu uočili smo prvu PLAVU markaciju na stablu. Staza je dalje markirana do izvora „Viline vodice“ i spomen obeležja „Masna ćupa“ (Osnivačima Planinarskog društva „Fruška gora“ 1924. godine) koje je Planinarski savez Vojvodine sagradio povodom 75 godina od osnivanja Društva.

Pošto smo obradili planirani deo programa obuke iz planinarske orijentacije i GPS navigacije odlučili smo da korigujemo planirani stazu do cilјa.

Deo grupe je izrazi želju da do 14 časova stigne na polazak autobusa sa Paragova. Prihvatili smo predlog i usmerili smo ih prema dolini Rokovog potoka ka planinarskom domu pod Glavicom „Zanatlija“. Odatle mogu za dodatnih 15 minuta do Paragova.

Veći deo učesnika nastavio je dalje ka raskrsnici „PLAVE staze broj 24“, prema izvoru i staze „Bukovačkog maratona“. Nije bilo razloga da pešačimo dalje planiranom stazom jer je na deonici ka „Masnoj ćupi“ dobro obeležena. Dogovorili smo se da nastavimo stazom „Bukovačkog maratona“ ka „ZELENOJ stazi broj 6“.

Autor mape je GPS vodič-edukator Siniša Petrov – Sinpe

Došavši do Zelene staze nastavili smo grebenom ka koti Glavica i planinarskom domu. Na terasi planinarskog doma „Zanatlija“ odahnuli smo na kraju praktičnog dela Osnovne planinarske obuke. Osveženje, obrok i razgovor o danu provedenom na Fruškoj gori. Prisutni su pozdravili Šekijev (Šahrdad Šarabiani, predsednik PD „Fruška gora“ Novi Sad) predlog da se u saradnji sa članovima „Poštar“ iz Novog Sada organizuje osnovna planinarska obuka iz oblasti planinarske orijentacije.

Po dogovoru sa predlagačem nastavićemo dalјe sa Osnovnom planinarskom obukom po programu Planinarskog saveza Srbije.

Na kraju učesnici su pohvalili realizatore današnjih aktivnosti i fotografisali se za uspomenu ispred nove info-table sa mapom „ZANATLIJSKE PLANINARSKE STAZE“ i ostalih markiranih staza u ovom regionu.

 

Druženje smo završili u autobusu koji je u 15:05 časova sa Paragova krenuo za Novi Sad.

Hvala svim učesnicima i saradnicima na realizaciji današnje akcije.

FOTO: Duško Kosjer, Silvija Gašić, Milivoj Dujin, Đorđe Vuković.

 

Borivoje Veljkovic

Vodič Planinarskog saveza Srbje i vrhunski sportista Srbije. Boravio na preko 130 planina, popeo se na 52 vrha preko 2000m. Član je "Poštara" od 1971. godine a u svom dugogodišnjem planinarskom stažu bio je i predsednik PSD "Poštar" Novi Sad (1983, 1992-95), predsednik Planinarskog saveza Novog Sada (1984-86) i predsednik Planinarskog saveza Srbije (2002-2009).