Obaveštavamo članove SU PSD „Poštar“ da je UO, na sednici održanoj 12.12.2023. godine, doneo odluku da članarina za 2024. godinu bude:

  • za odrasle članove 1.500 dinara  (primer uplatnice pogledajte ovde)
  • zamena kartice sa markicom 1.600 dinara (primer uplatnice pogledajte ovde)
  • za novog člana kartica sa markicom 1.600 dinara (primer uplatnice pogledajte ovde)
  • za decu do 18 godina 1.000.dinara (primer uplatnice pogledajte ovde)

Povećanje članarine je posledica povećanje članarine PSVojvodine već za 2023. godinu, sa 100 na 160 dinara, a i povećanje ostalih tekućih troškova društva, kao što je zakup prostora za sastanke.
Članarinu možete plaćati uplatnicom u pošti ili banci ili uplatom preko e-bankinga a dokaz o izvršenoj uplati (slikati uplatnicu) treba poslati na viber tf 064.217.1187, predsednici Zdenki Kasper, ili na e-mail zdenka.kasper@gmail.com.

Uplata članarine za 2024. godninu moguća je  od 1. januara 2024. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati.