Materijal za upoznavanje sa osnovnama planinarske sportske grane

Na ovoj stranici možete pronaći materijal koji će vam omogućiti da steknete osnovna znanja o planinarenju ili pak da steknete naprednija znanja za deo obuke za vodiče treće kategorije.

18 članova PSD “Poštar”, koji su učestvovali na više akcija pešačenja i/ili vodili pojedine akcije Društva, je u prethodnom periodu prošlo Osnovnu planinarsku obuku.

Pravilnik o kategorizaciji vrhunskih sportista i kriterijumi u planinarstvu

Moralni kodeks planinara Planinarskog saveza Vojvodine

Kratak istorijat planinarstva u Srbiji

Kategorizacija sportova u Srbiji

 Program osnovne planinarske obuke

Fizička priprema planinara

Kartografija i orijentacija

Geomorfologija i geologija za planinarske vodiče

Meteorologija za planinare

Metodika nastave za osposobljavanje i usavršavanje planinara

Upravni odbor PSD „Poštar“ Novi Sad